Begraafplaatsen Den Helder

In Den Helder bevinden zich twee begraafplaatsen:

Hieronder een stukje geschiedenis van de Algemene begraafplaats te Huisduinen

“De begraafplaats in Huisduinen is het resultaat van constante verplaatsingen in vroeger eeuwen van het toenmalige eiland Huisduinen landinwaarts.
Doordat de zee steeds verder opdrong en er in die tijd nog geen afdoende maatregelen konden worden getroffen om dit proces stil te zetten, is het eiland steeds verder oostelijk komen te liggen. In 1514 en 1594 verdween de kerk van het dorp in zee.
Waarschijnlijk is niet lang hierna besloten de begraafplaats op het hoogste punt, midden op het toenmalige eiland te plaatsen, zonder kerk.

Op een kaart van Pieter Pietersen uit 1606 is de begraafplaats afgebeeld. De oudste zerk van de begraafplaats dateert van 1672 en stamt dus uit deze eerste aanleg.
Nadat in de Franse tijd de Joodse gemeenschap van Den Helder behoorlijk gegroeid was, werd in 1824 ten westen van de bestaande begraafplaats een joodse begraafplaats aangelegd.”

 

Copyright © 2005-2018. Olaf Nijhuis. All Rights Reserved.