Krijgsraad

Bij vonnis van den Zeekrijgsraad, zitting hebbende aan boord Z.M. Wachtschip “de Sambre”, bekrachtigd door het Hoog Militair Geregtshof van de Zee- en Landmangt, in dato 5 mei 1843, zijn de personen van, Lodewijk Ernst Enzlin, opzigter van het ijzer- en koper-magazijn op ’s Rijks Werf te Willemsoord,

Klaas Geus en Maarten Hoogerduijn, magazijnsjouwers aan ’s Rijks Werf alhier, vrijgesproken, van de tegen hun ingbragte beschuldigingen, aan vermoedelijke ontvreemding eener grootte hoeveelheid kompositie spijkers uit het magazijn der Marine Te Nieuwediep, en zulks overeenkomstig art. 163, van de regtspleging bij de Zeemagt

(bron: Weekblad van Helder en het Nieuwediep, 15 mei 1843)

Copyright © 2005-2018. Olaf Nijhuis. All Rights Reserved.