Welkom op de site Genealogie Den Helder

 

Het doel van deze site is het verzamelen van Genealogisch materiaal met betrekking tot de families die in Den Helder en omstreken wonen en/of gewoond hebben.
Van de Burgerlijke Stand Den Helder, Texel, Callantsoog en Anna Paulowna wordt door mij een gezinsreconstructie gemaakt, wat betekent dat de volgende gegevens worden samengevoegd:

– geboorten, huwelijken en overlijdens

Als dit gereed is, zal het Bevolkingsregister worden toegevoegd en ook de DTB’s.

Mocht u aanvullingen hebben (of correcties) dan hou ik mij aanbevolen. Ook kleine verhaaltjes over aanwezigen in de database of foto’s zijn welkom.

Als u op de hoogte gebracht wilt worden van de wijzigingen in de diverse databases, schrijf u dan in voor een nieuwsbrief.

Het onderhouden van zowel deze site als de achterliggende database is een persoonlijk (en particulier) initiatief van mij.

Veel plezier en ik hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan uw genealogisch onderzoek.

Krijgsraad

Bij vonnis van den Zeekrijgsraad, zitting hebbende aan boord Z.M. Wachtschip “de Sambre”, bekrachtigd door het Hoog Militair Geregtshof van de Zee- en Landmangt, in dato 5 mei 1843, zijn de personen van, Lodewijk Ernst Enzlin, opzigter van het ijzer- en koper-magazijn op ’s Rijks Werf te Willemsoord, …….

 

Lees hier verder

Vonnis Gerrit Oudshoorn

De uitvoering van ieder strafvonnis treft den mensch, die niet ten eenemale ongevoelig is; maar de uirvoering van een vonnis dat den dood ten gevolge heeft,
geeft eene weemoedige stemming aan alle ingezetenen eener plaats, waar eene zoo noodlottige door de wet voorgeschrevene plegtigheid moet plaats grijpen.

Met een medelijdend oog zag de burgerij van deze gemeente op Maandag den 10 April in een rijtuig ter dezer plaatze aankomen, den ongelukkigen Gerrit Outshoorn, oud 26 jaren, die zich, als fuselier bij de 3e divisie van het algemeen depot der landmagt No. 33, vergrepen had tegen de subordinatie ….

Lees hier verder

Update

Zaterdag 31 januari 2015 – Admin

  • BS Den Helder toegevoegd overlijden 1881 tot en met 1891

  • BS Texel toegevoegd huwelijken van 1845 tot en met 1852

  • BS Anna Paulowna toegevoegd geboorten van 1870 tot en met 1874

Lees hier verder

Copyright © 2005-2013. Olaf Nijhuis. All Rights Reserved.